Faqe: 1 --> 2 --> 3

Interested Parties

E nderuar Zonjë/ I Nderuar Zotëri,

Fondacioni NESMARK kërkon prej jush oferte për organizimin e një trainimi dhe akomodimin përkatës.

Trainimi do të kryhet në datat 07- 29 gusht 2017 duke përfshirë ditët e javës nga e hëna në të premte për tre javët e para (07 – 25 gusht 2017) dhe ditën e hënë dhe të marte për javën e katërt (28 – 29 gusht 2017).

Nr. diteve

Nr.

personave

Hotel+mengjes

Dreke

Darke

Salle

Kafe/uje

17

93

PO

PO

PO

PO

PO

40

JO

PO

JO

PO

PO


Oferta juaj duhet të paraqitet pranë Fondacionit NESMARK brenda datës 14 korrik 2017, ora 17.00.

Për informacion te mëtejshëm ju mund të kontaktoni me ne në adresën:

Fondacioni NESMARK

Bul “Gjergj Fishta”, Qendra Alpas, shkalla 2, Ap 2,

Tiranë,Shqipëri

Tel: 04 24 19 862,

Tel: 069 60 777 09

adhs@nesmark.org.al

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin.

Edlira Bracellari

Fondacioni NESMARK


Faqe: 1 --> 2 --> 3